Hyr Eva B på deltid eller för några dagars jobb.


Ett smörjmedel i arbetet

Vill ditt företag arbeta mer medvetet med kommunikation kanske ni behöver förslag på hur ni kan
komma igång med strategisk och praktisk kommunikation. Jag har erfarenheten från att starta kommunikationsarbete i flera organisationer.

Satsar ni redan på kommunikation så kanske ni vill ha mer fart och tydligare riktning genom
en strategisk plan för kommunikationen. Det blir en trygghet och ett tydligt arbetssätt att hålla sig till.

Kommunikation ska underlätta - inte krångla till det

Det behövs kommunikationsplaner för att veta vad vi ska kommunicera och hur vi når fram. I dem
ingår förankring, tidplaner, budget och aktiviteter. Kommunikationsplanerna kan ibland göras
enkla och ibland krävs större insats. Eva Be arbetar fram kommunikationsplaner och ser till att
det som ingår enligt en kommunikationsplanen genomförs.

En trygg utgångspunkt

En kommunikativ plattform ger stöd för hur din organisation ska kommunicera. En beskrivning av
nuläget, analys av möjligheterna och prioritering ger dig stöd i det dagliga arbetet. Plattformen
arbetas fram tillsammans med ledningsgrupp, kommunikatörer och andra kloka medarbetare.
När du behöver

 • Utbildning inom kommunikation för ledning och medarbetare.
 • Idéspruta och inspiratör inom kommunikativ satsningar.
 • Chefsstöd, mentor för kommunikationschef, kommunikatör
  eller vd.
 • Strategiskt bollplank i verksamhetsutveckling. 
 • Planera kommunikationen i projekt.
 • Genomföra fokusgrupper.
 • Rekrytera kommunikatör, kommunikationschef.
 • Pressansvarig vid event.
 • Ett proaktivt mediearbete, pressmeddelanden och aktiviteter.
 • Få igång arbetet med planerad kommunikation.
 • Projektledare för forsknings- och utvecklingsprojekt.