Bästa sättet att få veta hur någon fungerar är att fråga.

Kontakta gärna mina referenser!

Thomas Nylund, förbundsdirektör Gästrike återvinnare thomas.nylund@gastrikeatervinnare.se, 026 17 84 89026 17 84 89

Anders Wallner, vd HSB Gävleborg anders.wallner@hsb.se, 070 641 04 67070 641 04 67

"Genom sin positiva inställning och sitt inre driv har Eva bidragit till att utveckla HSB på en rad olika plan."Tack för återkoppling!

Ledningsgruppen på Gästrike återvinnare gav återkoppling: "Inspirerande, noggrann, kreativ, modig, ifrågasättande, ser till att det ät roligt på jobbet, skapar mängder med nya idéer, omtänksam, konstruktiv, drivande, rak och öppen, lyssnande, positiv grundsyn och förmåga att diskutera fram lösningar"! 

Utveckling

2013

För att kunna planera kommunikationen med målgruppen styrelser gick jag en kurs för styrelseledamöter i aktiebolag på Mellansvenska Handelskammaren.2012

I uppdraget att påverka Sveriges invånares konsumtionsvanor gjorde jag en twitter-kampanj tillsammans med organisationen Medveten konsumtion.

I uppdraget att leda medarbetare vässade jag min förmåga att coacha och det resulterade i tydliga resultat!

När jag utbildade tjänstemän och borgmästare i fem serbiska kommuner tränade jag engelskan och att arbeta genom tolk. I en work shop om Public Awareness inom avfallshantering blev det många nya ord på engelska, som till exempel beteendeförändringar, målgrupper och drivkrafter.