Många uppdrag hos mina härliga uppdragsgivare löper
på, år från år! Hur mycket jag hjälper dem och vilket uppdrag jag har utgår från deras behov.


Gästrike återvinnare
Under två års tid arbetare jag halvtid som kommunikationschef hos Gästrike återvinnare. Idag hjälper jag till i ett utbildningsprojekt i Polen.

Rambo
För två år sedan rekryterade vi en kommunikatör. Sedan dess är jag hennes mentor och bollplank. Vi stämmer av aktuella utmaningar varannan vecka per telefon och ses några gånger per år.

Ockelbo kommun
Sedan ett år tillbaka stöttar jag kommunikatören i Ockelbo kommun att arbeta mer strategiskt och implementera en kommunikationspolicy.

Avfall Sverige
2012 arbetade jag med deras projekt om att minimera avfall. I år är jag projektledare för att se hur avfallsbranschen kan använda gamification i sin kommunikation med invånare.

Gästrike Vatten
Från och med våren 2014 hjälper jag Gästrike Vatten på halvtid som resurs inom kommunikation.

Gävle kommun, Omvårdnad
Sedan vår första kontakt 2012 är jag strategiskt bollplan för deras kommunikationschef. Vi träffas en eftermiddag då och då för att prata igenom det kommunikativa läget.

Gävle kommun, KLK
Går in som resurs i projekt, hjälpte dem med en kommunikationsplan för ett projekt våren 2014.

Länkar

  • http://www.gastrikeatervinnare.se/ga/ga_start.aspx?id=4 - öppnas i nytt fönster
  • http://www.gastrikeatervinnare.se/ga/ga_start.aspx?id=4 - öppnas i nytt fönster
  • http://www.gastrikeatervinnare.se/ga/ga_start.aspx?id=4 - öppnas i nytt fönster
  • http://www.gastrikeatervinnare.se/ga/ga_start.aspx?id=4 - öppnas i nytt fönster
  • http://www.gastrikeatervinnare.se/ga/ga_start.aspx?id=4 - öppnas i nytt fönster
  • http://www.gastrikeatervinnare.se/ga/ga_start.aspx?id=4 - öppnas i nytt fönster